2007.
Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chính thức được thành lập vào tháng 6/2007 từ một bộ phận trực thuộc dự án KCN Hiệp Phước của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).”
2010.
Khánh thành Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (SPCT) trong Khu công nghiệp Hiệp Phước.”
2014.
Khánh thành khu kỹ nghệ Việt Nhật - Vie-Pan Techno Park trong Khu công nghiệp Hiệp Phước.”

2015.

Cảng Tân Cảng Hiệp Phước chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.”