Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Xây Dựng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường và công ty CP KCN Hiệp Phước

Nhằm tạo thuận lợi và phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và môi trường giữa Ban Quản lý các KCX & CN TP.HCM với Sở Xây Dựng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố đối với các doanh nghiệp trong các KCX-KCN trên địa bàn thành phố, đồng thời thống nhất công tác phối hợp quản lý với các công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN Thành phố trên các lĩnh vực: Thu hút đầu tư và quản lý dự án đầu tư; quy hoạch và xây dựng; bảo vệ môi trường; lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ doanh nghiệp; kiểm tra - thanh tra; và thi đua khen thưởng; Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Xây Dựng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường và 15 công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN.

Thông qua quy chế ký kết; một lần nữa Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước khẳng định là cánh tay nối dài của Ban Quản lý đến các doanh nghiệp; luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Các tin khác