HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Công tác an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp có tầm quan trọng rất lớn đối với việc đảm bảo nguồn nhân lực, tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Với ý nghĩa trên, ngày 31/05/2017, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) đã phối hợp với Công ty TNHH Huấn luyện An toàn Kỹ thuật Miền Nam tổ chức buổi huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
Giảng viên là Thạc sĩ Trần Tiến Đạt - người có tâm huyết, giàu kinh nghiệm về quản lý an toàn lao động. Buổi huấn luyện đã thu hút sự tham dự đông đảo từ tập thể CBNV Công ty. 
Đây là một trong những chương trình huấn luyện ATLĐ thường niên của Công ty nhằm trang bị cho CBNV những kiến thức, kỹ năng cần thiết và các quy định về ATLĐ tại môi trường làm việc. Tham gia buổi đào tạo, CBNV sẽ được trang bị những kiến thức, những kỹ năng cần thiết, cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ, điện giật…mất an toàn để bảo vệ chính bản thân mình và góp phần xây dựng một môi trường làm việc an toàn. Đồng thời thông qua việc trao đổi các kinh nghiệm thực tế về công tác ATVSLĐ, CBNV có thể nhận biết trước những mối nguy, phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình lao động. 

Ngoài huấn luyện về ATLĐ, công tác đào tạo chuyên môn và những kỹ năng mềm khác cũng nằm trong chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn diện tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Các tin khác