Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thuận tiện


- Cùng với hệ thống cảng biển quốc tế trong nội khu, các cơ quan quản lý Nhà nước như Hải quan, Biên phòng, Cảng vụ, Hoa tiêu đều đã có cơ sở tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.

- Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng đã thuê khu đất 8,1 ha để xây dựng Trung tâm kiểm hóa và thông quan tự động tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.
- Đồng thời các đại lý vận tải, giao nhận, khai thuê hải quan cũng đã từng bước có mặt.

- Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều về chi phí, đặc biệt là thời gian trong thủ tục này.