Cơ sở hạ tầng đầy đủ


- Hệ thống cung cấp điện được được đầu tư và quản lý bởi EVN, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất.
- Hệ thống đường giao thông hoàn thiện, thường xuyên được duy tu, đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn.
- Hệ thống cung cấp nước (30.000 m3/ngày) được KCN Hiệp Phước đầu tư mạng lưới đến từng khu đất, sẵn sàng phục vụ tất cả các nhà máy.
- Hệ thống Xử lý nước thải tập trung (18.000 m3/ngày) đảm bảo tiếp nhận và xử lý nước thải đầu ra của tất cả các nhà máy đạt chuẩn theo quy định.
- Hệ thống thông tin liên lạc được VNPT TP. Hồ Chí Minh hợp tác đầu tư trên toàn khu vực, đảm bảo phục vụ tốt cho Nhà đầu tư.
- Khí gas công nghiệp: là Khu công nghiệp duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh được Pvgas đầu tư hệ thống cung cấp khí gas phục vụ sản xuất công nghiệp.

- Hệ thống cây xanh tập trung và phân tán được bố trí hài hòa, góp phần tạo ra cảnh quang và môi trường xanh mát.