Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CNS) là Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số hàng năm, vốn điều lệ: 2.250 tỷ đồng; với 20 đơn vị thành viên, 5 nhà máy và 1 trung tâm trực thuộc, hơn 5.000 công nhân viên chức, hoạt động sản xuất kinh doanh trên các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố, bao gồm:

  1. Ngành CHẾ BIẾN TINH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM: Trồng, chế biến và sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

  2. Ngành HÓA CHẤT - CAO SU, NHỰA: Sản xuất, chế biến, kinh doanh các nguyên phụ liệu, sản phẩm cao su, nhựa, và hóa chất khác phục vụ cho công nghiệp và dân dụng.

  3. Ngành CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY: Sản xuất và kinh doanh khuôn mẫu chính xác; sản phẩm kim loại đúc sẵn; thiết bị điện; máy móc, thiết bị ngành công - nông - lâm nghiệp và dân dụng.

  4. Ngành ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BÁN DẪN, TỰ ĐỘNG HÓA (HỆ SINH THÁI ĐIỆN TỬ - BÁN DẪN): Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, ứng dụng và kinh doanh các sản phẩm điện tử; máy vi tính, sản phẩm quang học; các sản phẩm trong hệ sinh thái điện tử - bán dẫn như tấm bán dẫn silicon (wafer); chip trắng, phần mềm, máy móc thiết bị và phụ tùng công nghệ thông tin; Giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ cao; Kinh doanh hạ tầng và dịch vụ phục vụ công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

  5. Ngành nghề LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Trồng rừng; sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm chế biến từ lâm sản; xây dựng và phát triển khu công nghiệp; cung cấp hạ tầng khu công nghệ cao.