Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí được thành lập vào năm 2003 bởi các thành viên có kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sự phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Các thành viên đã từng tham gia công tác giảng dạy tại các trường Đại học, đã từng nghiên cứu tại các cơ sở, các viện khoa học cũng như đã từng tham gia quản lý, điều hành tại các công ty đa quốc gia.

Tháng 08.2003: Thành lập Công ty.
Tháng 04.2004: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh tại Lô A8C, KCN Hiệp Phước.
Tháng 06.2004: Thành lập Văn phòng đại diện Hà Nội
Tháng 01.2005: Bắt đầu sản xuất các sản phẩm dạng EC.
Tháng 08.2007: Xây dựng cơ sở 2 tại Lô B14, KCN Hiệp Phước.
Tháng 04.2008: Công ty chính thức hoạt động tại cơ sở 2.
Tháng 11.2009: Đạt Chứng nhận ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.
Tháng 09.2011: Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu.
Tháng 01.2012: Thành lập VPĐD Lâm Đồng
Thành lập VPĐD Campuchia
Tháng 10.2012: Đạt Chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 – Phòng Thí nghiệm
Tháng 09.2013:  Quy trình trồng lúa của Hợp Trí được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. 
Tháng 01.2015: Phòng Thí nghiệm Hợp Trí được Chứng nhận là Phòng Thí nghiệm được chỉ định của Cục Bảo vệ thực vật.