Cung cấp nước sạch

Nước sạch trong KCN Hiệp Phước được cung cấp từ Công ty cấp nước TP.HCM (Sawaco); Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè và Công ty cổ phần Long Hậu.

Hiện tại công suất nước có khả năng cung cấp toàn hệ thống lên đến 40.000 - 45.000 m3/ngày.

Chất lượng nước: theo tiêu chuẩn Việt Nam theo Bộ Y Tế (QCVN 01:2009/BYT)

Điện thoại:

Trạm A: (84-8) 37800344

Trạm B: (84-8) 37818775