Căn tin & cụm thể thao

 

-Bữa ăn chất lượng, vệ sinh.

-Rèn luyện sức khỏe, thể chất sau giờ làm việc.