Bảo vệ và PCCC

 

Tuần tra, bảo vệ, trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong Khu công nghiệp.

Can thiệp, giải quyết nhanh các tình huống xảy ra.
Điện thoại: (84-8) 37818856